Obowiązek informacyjny dla kandydatów do pracy

Oświadcza się, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w siedzibie KANCELARIA BIEGŁEGO KSIĘGOWEGO Sp. z o.o., ul. Lędzińska 28 43-143 Lędziny.  Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO), a dokładniej art. 6 .ust.1 lit. a) RODO w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Treść wyrażonej zgody decyduje o ostatecznym przeznaczeniu dokumentów rekrutacyjnych (wysłane bez oferty o pracę na zasadzie zapytania o potrzebę zatrudnienia, wysłane w odpowiedzi na konkretną ofertę lub zgoda na przetwarzanie dla celów konkretnej oferty oraz dla przyszłych rekrutacji). Wyrażona zgoda może być w każdym momencie odwołana, a jej nie wyrażenie uniemożliwia Kancelaria Biegłego Księgowego Sp. z o. o. przeprowadzenie procesu rekrutacji z uwzględnieniem danych zainteresowanej osoby.

Kancelaria Biegłego Księgowego Sp. z o.o. jest administratorem Pani/Pana danych osobowych.

Danych osobowych nie przetwarza się w sposób zautomatyzowany i nie podlegają profilowaniu.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty określone w przepisach prawa oraz współpracująca firma informatyczna (tylko w zakresie niezbędnym podczas wykonywania świadczonych usług informatycznych).

Ma Pani/Pan prawo żądania od Kancelaria Biegłego Księgowego Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w siedzibie firmy przy ul. Lędzińskiej 28 w Lędzinach w godzinach 7-15.

Kancelaria Biegłego Księgowego Sp. z o.o. nie powołała Inspektora ochrony danych. Kontakt do osoby odpowiedzialnej za dane osobowe podaje się tutaj: mgr Bożena Fijoł, tel. 32 2190404.

Kancelaria Biegłego Księgowego Sp. z o.o. informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. Organem tym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2.

Zapraszamy do kontaktu

Nasi pracownicy chętnie pomogą w dobraniu odpowiedniego zakresu usug do Państwa wymagań.

Siedziba firmy
ul. Lędzińska 28, 43-143 Lędziny
tel: +48 782 978 162


Promocje i oferty specjalne

Zapraszamy również do zapoznania się z aktualnie przygotowanymi promocjami.