Wsparcie w starcie

Wsparcie w starcie

Oprocentowanie pożyczek udzielanych w ramach Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” wynosić będzie odpowiednio 0,03% (pożyczka podstawowa) oraz 0,01% (pożyczka uzupełniająca i dla przedsiębiorców).

Ponadto na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2021 r., od dnia 01.06.2021 r. obowiązują nowe maksymalne limity pożyczek, tj. 113.631,20 zł – na podjęcie działalności oraz 34.089,36 zł – na utworzenie stanowiska pracy.


Z programu mogą skorzystać:

Osoby niezatrudnione oraz niewykonujące innej pracy zarobkowej:Przeznaczenie:

POŻYCZKA PODSTAWOWA na rozpoczęcie działalności gospodarczej - maksymalne limity pożyczek 113.631,20 zł

Wartość pożyczki nie może przekraczać 20-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o udzielenie pożyczki i nie może być wyższa niż 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy.


Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi, w skali roku, 0,25 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP (wysokość oprocentowania pożyczki 0,03% w skali roku),

Oprocentowanie pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub polegającej na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania, w tym usług mobilnych, a także pożyczki dla poszukujących pracy opiekunów osób niepełnosprawnych jest stałe i wynosi, w skali roku, 0,1 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP (wysokość oprocentowania pożyczki 0,01% w skali roku),

Okres spłaty: 7 lat (84 miesiące),

Możliwość uzyskania karencji w spłacie kapitału do 1 roku,

Wypłata środków: zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Wnioskodawcę i zaakceptowanym przez pośrednika finansowego, nie wcześniej jednak niż po zarejestrowaniu działalności gospodarczej.


REJESTRACJA FIRMY NASTĘPUJE DOPIERO PO POZYTYWNYM ROZPATRZENIU WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI!

POŻYCZKA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego lub poszukującego pracy opiekuna osoby niepełnosprawnej, w tym skierowanych przez powiatowy urząd pracy - maksymalne limity pożyczek 34.089,36 złZapraszamy do kontaktu w celu uzyskania większej ilości szczegółów
pod numerem tel. 535 710 170,
pisząc na adres biegla.ksiegowa@gmail.com
w naszym biurze: ul. Lędzińska 28, 43-143, Lędziny w godzinach: 7.00-15.00

Zapraszamy do kontaktu

Nasi pracownicy chętnie pomogą w dobraniu odpowiedniego zakresu usług do Państwa wymagań.

Siedziba firmy
ul. Lędzińska 28, 43-143 Lędziny
tel: +48 782 978 162


Promocje i oferty specjalne

Dla zapoznania się z naszą ofertą dla nowych klientów i programem lojalnościowym dla stałych zapraszamy do kontaktu.